• Home
  • Fundacja NRG Solar
16 kwietnia 2021 Comments Off

Nasze przedsiębiorstwo powstało w czerwcu 2020 roku przy wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Celem i misją naszej Fundacji jest kształtowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze odnawialnych

Skip to content